Η Βραδυνή – 31 Ιανουαρίου 2003 Μαινόμενος Ορλάνδος

Η Μαρίτα Παπαρίζου επωμίσθηκε όλο το βάρος της παράστασης με επιτυχία. Διαθέτει μια όμορφη ζεστή φωνή μέτζο σοπράνο και αντιμετώπισε με μεγάλη ικανότητα και αρκετή ευελιξία τις δύο δύσκολες άριες του έργου με τις απαιτητικές κολορατούρες.

Αλέξης Σπανίδης